O, Prea Sfanta Fecioara Maria, Imparateasa cerului si a pamantului, care te-ai nascut din sfintii tai parinti Ioachim si Ana, noi nu avem cununi de aur ca sa incununam cinstita fruntea ta si nu putem sa-ti inaltam atatea biserici si altare dupa meritul pe care-l ai. Sufletul nostru insa sa fie biserica, iar inima altarul, unde sa arda tamaia rugaciunilor noastre.

Roaga pe Fiul tau neincetat pentru tot neamul nostru crestinesc ca sa ne ierte si sa ne ajute sa putem face si noi voia Sa, pentru ca si noi sa fim in partea celor ce se mantuiesc in vecii vecilor. Amin.

Tatăl Nostru

Tatăl nostru,
Care ești în ceruri,
Sfințească-se numele Tău,
Vie împărăția Ta,
Facă-se voia Ta,
Precum în cer asa și pre pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi
Și ne iartă nouă greșalele noastre,
Precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce pre noi în ispită,
Ci ne izbăvește de cel rău.
Că a Ta este împărăția și puterea și slava,
A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vina cu mărire, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Și intru Duhul Sfânt, Domnul de viată făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin Prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească, și apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să vie. Amin.

Imn pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (Axionul)

Cuvine-se cu adevărat, să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu; cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii; care fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut. Pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.
Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile preasfintei Maicii Tale, binecuvintează-ne acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea părintelui Gherontie Puiu (Sfânta mânăstire Caraiman, Bușteni)

DOAMNE, ÎNTOARCE-I LA BUNĂTATE ȘI LA RUGĂCIUNE PE TOȚI VRĂJMAȘII MEI. AMIN.

Rugăciune pentru copii

Doamne Dumnezeule, care prin știința Ta ai creat pe om din lut și i-ai dat suflare de viață, binecuvântându-l și spunând: Fii roditor, înmulțește-te și umple pământul; și în Cana Galileii prin Fiul Tău adevărat, ai binecuvântat cununia, și prin aceasta ai binecuvântat și nașterea copiilor.
Cu smerenie mă rog bunătății Tale, cerandu-Ți să binecuvântezi și să ai milă întotdeauna de acești copii cu care m-ai binecuvântat.
Păzește-i de toate relele văzute și nevăzute. Poruncește îngerilor Tăi, să fie întotdeauna cu ei și să le îndrepteze pașii numai spre lucruri bune, ca ei să Te preamărească pe Tine, în toate zilele vieții lor. Amin.

Rugăciune pentru soț (soție)

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ne-ai învățat să ne rugăm tot timpul unul pentru celălalt, ceea ce facem acum cerându-Ți mila și bunăvoința, ai grijă și păzește pe soțul meu (soția mea) de toate relele, cele văzute și cele nevăzute.
Dă-i lui (ei) sănătate și înțelepciune ca să-și îndeplinească toate îndatoririle, cele după voința și porunca Ta. Păzește-l (o) de toate ispitele cărora le-ar putea cădea pradă. Sprijineste-l (o) în credința adevărată și dragoste, ca să putem trăi împreună în cinste, și luminează-ne căile după voia Ta. Că a Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin.
Bunule Doamne, ajută-ne să ne amintim mereu de sfințenia căsătoriei și întărește legătura noastră. Miluiește-ne ca să putem trăi viețile noastre în credință și dragoste. Ajută-ne să ne înțelegem și să avem încredere unul în altul și depărtează de la noi certurile.
Binecuvântează-ne și ai milă de noi, ca să fim demni de împărăția Ta; ca Tu ești preasfânt și Ție ne închinăm: Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt acum și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru părinti

Dumnezeule al bunătății, care mi-ai dat părinți, prin care am avut parte de binecuvântările Tale. Îți mulțumesc Ție pentru viața care mi-ai dat-o prin ei, și pentru că le-ai dat putința să aibă grijă de mine. Ma rog Ție, cu smerenie, pentru sănătatea și pacea lor.
Îndelung-răbdătorule Doamne, primește mulțumirile mele pentru binecuvântările date părinților mei. Atotputernice, ai milă de ei în continuare și iartă-mi păcatele. În bunătatea Ta, răsplătește-i pentru grija și dragostea care mi-au arătat; apără-i de toate necazurile și întristările, și dă-le lor viață lungă și fericită.
Binecuvântează-ne Doamne, ca să facem numai ceea ce este plăcut în fața Ta și împreună să slăvim numele Tău, în toate zilele vieții noastre. Amin.

Rugăciune pentru frați și surori

Doamne Ție mă rog pentru frații și surorile mele. Dăruiește-te lor sănătate, pace, iubire, viața și darul Tău cel sfânt, ca să umble în căile Tale și să facă cele plăcute Ție. Dă-ne Doamne să trăim în pace și iubire.
Ascultă Doamne rugăciunea noastră și ne miluiește pe noi; că milostiv și iubitor de oameni ești și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune înaintea începerii unei lucrări

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai spus prin gura profetului David: "Omul merge la muncă și trudește pană se înserează". Prin gura binecuvântatului apostol Pavel ai spus: "Cel ce nu muncește, nu va manca." Și cu gura Ta prea curată ai spus: "Fără mine nu poți face nimic."
Am ascultat cuvintele Tale sfinte, cu tot sufletul și inima mea, Doamne, și mă îndrept spre bunătatea Ta cu smerenie. Ai milă de mine și ajută-mă pe mine, un păcătos, ca să termin lucrarea pe care acum o încep, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Pentru călătorie

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cela ce ești Calea, Adevărul și Viața și ai călătorit împreună cu sluga Ta Iosif, precum și cu cei doi ucenici ce mergeau spre Emaus.
Stăpâne, călătorește și cu mine robul Tău, binecuvântând călătoria mea. Trimite-mi ca lui Tobie pe Îngerul păzitor, ca să-mi fie mie povățuitor și ocrotitor și să ma ferească nevătămat de toate întâmplările rele, ca în pace și în sănătate să mă întorc întru ale mele și toată viața mea să preamăresc numele Tău, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Rugăciune în vremuri de nevoie

Nori apăsători se adună deasupra mea, Doamne, și amenințarea furtunii mă înspăimântă. Deși sunt în suferință, nu mă plâng împotriva Ta Doamne, pentru că Tu ești sprijinul meu și stânca unde îmi caut scăparea.
Tu Doamne cunoști necazurile mele și ai grijă de mine neîncetat. Cu toată suferința mea, știu că mă iubești și asta îmi dă tărie. Cu speranța în ajutorul și bunătatea Ta, nu mă voi lăsa răpus, ci mă voi lupta cu curaj și voi fi scăpat. Tu ești Cel ce cârmuiește lumea și viețile oamenilor; îndreaptă corabia vieții mele, care acum este clătinată de valuri furioase, spre ape liniștite. Degeaba mă zbat singur împotriva furtunii, că fără Tine nu pot face nimic.
Către Tine mă îndrept și mă rog: vino în ajutorul meu, asa cum l-ai salvat pe Petru care venea spre Tine pe apă. Întinde-ți brațul spre mine, cum l-ai întins spre el, Dumnezeule milostiv, și salvează-mă degrabă. Amin.

Rugăciune de mulțumire

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu milostiv și îndurător, a cărui dragoste pentru oameni nu are margini; mă închin slavei Tale cu teamă și cuvioșie, ca să-Ți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat, mie robului Tău. Slavă Ție Doamne, pe Tine Te laud și Ție îți cânt, Stăpâne și Binefăcătorule al meu.
Din nou îngenunchez în fața Ta, ca să îți mulțumesc pentru mila și bunătatea Ta, și mă rog ca și de acum înainte să faci minuni pentru mine, pentru ca dragostea mea pentru Tine, și pentru semenii mei să crească. Scapă-mă de toate relele și de toate nevoile. Dă-mi liniște și pace, în toate zilele vieții mele, ca să pot mulțumi Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru cei bolnavi

Atotputernicule Doamne, Tămăduitor al sufletelor și al trupurilor, care cobori pe oameni și tot Tu îi ridici, care pedepsești și vindeci din nou, ai milă de (numele), pentru că este bolnav (bolnavă).
Întinde-ți brațul Tău tămăduitor, și-l (o) vindecă pe el (ea), și ridică-l (o) din patul de suferință. Gonește duhul de slăbiciune din el (ea) și îndepărtează de la el (ea) durerea, rănile, febra și slăbiciunile.
Dacă are păcate și greșeli, iartă-i-le, din dragostea Ta pentru oameni. Dumnezeule ai milă de ceea ce a creat mâna Ta, întru Iisus Hristos, împreună cu care ești binecuvântat și cu bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru cei decedați

Bunule Doamne, amintește-ți de robii Tăi (numele) și iartă-le lor greșelile pe care le-au săvârșit în timpul vieții, pentru că nimeni nu este fără de păcat în afară de Tine, care ai puterea să dai pace celor plecați dintre cei vii.
Prin dumnezeiasca Ta înțelepciune și dragoste pentru oameni, Tu binecuvântezi și dai fiecăruia ceea ce are nevoie. Mântuitorule, odihnește sufletele robilor Tăi (numele) care și-au pus nădejdea în Tine.
În mijlocul sfinților, Iisuse Hristoase, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, acolo unde nu este durere, nici întristare, ci viață fără de sfârșit.

Rugăciune pentru vrăjmași

Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de cei ce mă pizmuiesc, de cei ce mă urăsc și de cei ce mă clevetesc ca să nu pătimească pentru mine, Doamne. Ci zdruncină și sfărâmă pe vicleanul șarpe care îi învrăjmășește pe ei împotriva mea.
Și Te rog Stăpâne să îi ierți pe frații mei care mă hulesc pe mine acum, așa cum m-ai iertat și pe mine robul Tău, de câte ori am greșit și mai apoi m-am întors spre mila Ta. Amin.

 

Română (România)